อาคารศรีวรจักร ชั้น B ห้อง B24

ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขต ป้อมปราบ กทม 10100

โทร 0849100090, 0875518222, 022222437

E mail: dd_pom88@hotmail.com

ID line : @frontgrill_th